[Mapa stránek] [Kontakty] [Odkazy] [O tomto webu]

Liturgický kalendář

Pohyblivé svátky

13. 1. 2019 Neděle Křtu Páně
6. 3. 2019 Popeleční středa
14. 4. 2019 Květná neděle
18. 4. 2019 Zelený čtvrtek
19. 4. 2019 Velký pátek
20. 4. 2019 Bílá sobota
21. 4. 2019 Zmrtvýchvstání Páně (Boží Hod velikonoční)
22. 4. 2019 Velikonoční pondělí (Výročí posvěcení kláštera)
30. 5. 2019 Nanebevstoupení Páně
9. 6. 2019 Seslání Ducha svatého (Boží Hod svatodušní)
16. 6. 2019 Nejsvětější Trojice
20. 6. 2019 Těla a krve Páně
24. 11. 2019 Ježíše Krista Krále
1. 12. 2019 První neděle adventní

Benediktinský kalendář Emauzského opatství