Opatství Emauzy
Mniši sv. Benedikta
Vyšehradská 49
128 00 Praha 2 [ NOVÝ WEB ]

:: Úvodní stránka :: :: Události :: :: Obláti :: :: Mane nobiscum Domine :: :: PAX :: :: Benediktinské sešity :: :: FAQ :: :: Kancelář ::

P. Vojtěch, OSB
zemřel

13. února 2006Emeritní převor Emauzského kláštera P. Vojtěch Engelhart,OSB zemřel dne 13. února 2006.

5. ledna 2006
Liturgická hra vánoční

V roce 2004 měla asi po 100 letech obnovenou premiéru (ve zkrácené verzi) liturgická hra vánoční, jak ji sestavili benediktini v Emauzích. V letošním roce stejně jako v loňském byla zazpívána 5. ledna po nešporách a tento termín byl dohodnut jako pevný pro příští roky.

Pohřeb P. Vojtěcha

sobota 18. února 2006


10,00 mše svatá
uložení do řádového hrobu na Vyšehradě

P. Vojtěch Jiří Engelhart, OSB

Emeritní převor Emauzského opatství se narodil 11. srpna 1927 v Roudnici nad Labem. Po uzavření klášterů utekl přes Drážďany a Západní Berlín jako bohoslovec Litoměřické diecéze do Říma, kde dokončil studia teologie na Lateránské universitě. Na kněze byl vysvěcen dne 17. prosince 1955 u Sv. Jana v Lateráně. Poté působil jako sekretář biskupa v Brixenu. Vstoupil do noviciátu v benediktinském klášteře Ettal. Slavné sliby složil 28. srpna 1959 v St. Anselmo v Římě a připojil se k emauzským benediktinům. V St. Anselmo působil jako sekretář opata - primase. V prosinci 1965 spolu s emauzskými benediktiny zahájil společný život v nově zařízeném klášteře Norcii, rodišti svatého Benedikta. V sedmdesátých letech 20. století odešel do Švédska, kde působil jako duchovní správce pro české emigranty ve skandinávských zemích. Po roce 1989 se vrátil zpátky do tehdejšího Československa a podílel se na obnově benediktinského řeholního života. Od roku 1990 do roku 2004 byl Emauzským převorem. Podílel se na přípravě moderního překladu Řehole svatého Benedikta do češtiny. Za jeho působení byla opravena a posvěcena Císařská kaple (1993), upraveno 1. patro historické budoby pro klauzuru a opraven a otevřen pro bohoslužby klášterní kostel (2003). V loňském prosinci jsme oslavili jeho zlaté kněžské jubileum - 50. výročí kněžského svěcení.

50. let kněžství
P. Vojtěch, OSB

17. prosince 2005

Foto: Konstantina, OblSB