[Mapa stránek] [Kontakty] [Odkazy] [Původní web]

Benediktinské opatství
Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích

Ve Svatém týdnu ve čtvrtek 2. 4. a v pátek 3. 4. 2015 bude opatství uzavřeno pro turistické prohlídky. Výstava fotografií "Škaredá středa" bude přístupná. Výstava trvá do 13. 4. 2015.
V pondělí 6. 4. 2015 je opatství pro prohlídky uzavřeno.
Bohoslužby o velikonocích

Lúče otcovstva   Karol Wojtyla (sv. Jan Pavel II.)
19. 4. 2015 Refektář v 17:00 hodin

Předprodej:
Knihkupectví Paulínky, Jungmannovo náměstí
Opatství Emauzy
vstupné: 230,- Kč (předprodej)/ 250,- Kč (v den představení)

Pravidelné bohoslužby

Mše svatá denně v 10:00 hodin
Kostel Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů


Současný liturgický rok byl vyhlášen Svatým Otcem Františkem Rokem zasvěceného života. V minulých letech podobně proběhly např. Rok sv. Pavla, Rok kněží a další.
Emauzský Kostel Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů byl jedním z 10 poutních míst Roku víry v Arcidiecézi pražské.
Rok víry byl vyhlášen Svatým Otcem Benediktem XVI. a trval od 11. října 2012 (50. výročí zahájení Druhého vatikánského koncilu (1962), 20. výročí vydání Katechismu katolické církve (1992)) do Slavnosti Krista Krále 24. listopadu 2013.

Karlova fundace slovanského kláštera

Klášter byl založen 21. listopadu 1347 králem a pozdějším císařem Karlem IV. Jako český král si Karel IV. za patrony klášterního kostela zvolil kromě Panny Marie také české patrony - svaté Vojtěcha a Prokopa. Když zvolil ještě svatého Cyrila, Metoděje a Jeronýma (o němž se tehdy domnívali, že byl slovanského původu), myslel tím nejen na politiku směřující na Východ, ale i na smělé plány, které by mohly vyvrcholit sjednocením církve řecké a římské. Napovídá tomu také to, že do kláštera pozval mnichy z Balkánu, kteří měli dovoleno sloužit římskou liturgii ve staroslověnském jazyce. Své plány nemohl císař uskutečnit, ale jeho zásluhou stál v Praze benediktinský klášter se slovanskou liturgií. Kostel byl slavnostně posvěcen 29. března 1372 na velikonoční pondělí, kdy se četlo evangelium o setkání vzkříšeného Krista s učedníky v Emauzích (odtud název Emauzy). V současnosti je klášter, jako další benediktinské kláštery v Čechách, součástí Slovanské kongregace sv. Vojtěcha, založené roku 1945.

(foto: Fr. Jeroným Kučera OSB)

Adresa opatství:

Vyšehradská 49/320, 128 00 Praha 2 - Nové Město
Vstup do historické budovy kláštera:

Dopravní spojení:

Metrem stanice Karlovo náměstí, výstup směrem Karlovo náměstí

Tramvají linky 3, 4, 10, 14, 16, 18, 24, stanice Moráň nebo Karlovo náměstí

Hlavní vstup do areálu je z Vyšehradské ulice, cca 50m dolů směrem z Karlova náměstí