[Mapa stránek] [Kontakty] [Odkazy] [Původní web]

Bohoslužby v Emauzích

Kostel P. Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů

Rektor kostela: P. Marian Klener, OSB
Bohoslužby zajišťuje zdejší komunita benediktinů

Pravidelné bohoslužby

Mše svatá: denně v 10:00 (texty on-line)
následuje modlitba během dne (česky) (texty on-line)
zpovídá se v pátek, sobotu a neděli půl hodiny před mší svatou, ostatní dny dle domluvy

Zpívané latinské nešpory: denně v 18:00
podle Antiphonale Monasticum 1934    PDF
(v případě nepřítomnosti bratra Jeronýma, OSB se výjimečně nekonají)

Kostel sv. Kosmy a Damiána

Rektor kostela: O. Karel Soukal
Kostel je upraven pro katolické bohoslužby v byzantském ritu. Bohoslužby zajišťuje Exarchát Řecko-katolické církve (katolíci východního - byzantského obřadu).

Katolické bohoslužby v češtině

Liturgie sv. Jana Zlatoústého Liturgický kalendář
neděle v 12:00
úterý (pracovní den) v 17:00
čtvrtek (pracovní den) v 17:00

Katolické bohoslužby v ukrajinštině

Liturgie sv. Jana Zlatoústého
neděle v 8:00
pátek v 18:00

Katolické bohoslužby v běloruštině

Zajišťují kněží Běloruské řecko-katolické církve.
Liturgie sv. Jana Zlatoústého
2. neděle v měsíci v 10:00